16. června 2023 | 9:00-14:00

Hlavní budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 12, Olomouc


Příroda slaví!

70 let od založení Přírodovědecké fakulty UP

O přírodovědném jarmarku

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů.S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v hlavní budově přírodovědecké fakulty.

 letošní ročník se uskuteční 17. června 2022

Program

Podívejte se, na co se můžete na Přírodovědném jarmarku těšit!
 • Informační stánek


  Fresh UP


  Geologie hrou

  Katedra geologie
  Přijďte se přesvědčit, že geologie není jen o poznávání hornin a minerálů. Na našem stánku vás čekají aktivity pro malé i velké. Zkuste například prozkoumat a sestavit geologickou mapu naší republiky, ohmatat si nejrůznější nerosty nebo si vyrobit vlastní zkamenělinu. Budeme se na vás těšit.


  Objevování zábavné chemie na vlastní oči

  Katedra anorganické chemie
  Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že chemie je zajímavá, nechte se ohromit efektními pokusy, které vás o tom ujistí. Mohou barvy cestovat? Proč mění záhadná baňka samovolně barvy? Můžete si to navíc vyzkoušet provést vlastníma rukama. A přijít na to, jak vznikají faraonovi hadi, co je to tvrdohlavý roztok, jestli hoří gumový medvídek, jak vyvolat ducha z láhve a další zajímavé pokusy. Poznáte prvky, které běžně znáte ze svého života? Můžete si vyzkoušet poznávání prvků a řešení dalších kvízů na periodickou tabulku.

 • Geoinformatika, obor budoucnosti

  Katedra geoinformatiky
  Katedra geoinformatiky je součástí Přírodovědecké fakulty již 22. rok. Každým rokem přibývá nějaká nová technologie, metodologie nebo aplikace, kterou je možné v geoinformatickém výzkumu využít. Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. Na našem stánku vám rádi vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.


  Geografický svet

  Katedra geografie
  Na stánku Katedry geografie na vás čeká program plný geografických aktivit pro všechny věkové skupiny. Připravili jsme pro vás zábavné zeměpisné hry a kvízy, můžete si také vyzkoušet práci s vybavením naší katedry. Kromě toho na našem stánku najdete i interaktivní sekci s virtuální realitou. Přijďte s námi oslavit kulaté narozeniny naší fakulty. Čeká na vás skvělá atmosféra, nové poznatky a zábava pro všechny geografické nadšence. Objevte s námi, jak krásný a rozmanitý může být geografický svět!


  Cesta kolem světa

  Katedra mezinárodních rozvojových a environmentálních studií
  Procestujeme spolu různé kouty světa.


  Balónková odměna

  Katedra analytické chemie
  Pro malé i dospělé návštěvníky, kteří poctivě řeší úkoly na stáncích Přírodovědného Jarmarku čeká odměna v podobě heliového balónku. Za pět nasbíraných razítek získáváte balónek.


  Chemie – jak ji (ne)známe

  Katedra analytické chemie
  Přijď si vyzkoušet chemické pokusy, které si můžeš zopakovat i doma před kamarády. Potřebuješ si napsat super tajný vzkaz? Víme, jak na to.  Legrační základní chemické reakce a další připravujeme pro návštěvníky Jarmarku.


  Sonda Zeyerie

  ZŠ Zeyerova
  Vesmírní Zeyeráci se hlásí. Žáci předvedou meteorologickou sondu “Zeyerie”, kterou vypustili do výšky 22 km nad Zemí a získali unikátní fotografie zakřivení Země. Představí palubní deník, video z projektu, naměřená data a grafy i zbytky balonu. Zájemci se mohou zapojit do aktivit spojených s projektem Dotkni se vesmíru.

 • Není bublina jako bublina

  Katedra fyzikální chemie
  Katedra fyzikální chemie si pro vás letos připravila opět demonstrativní pokusy prezentující činnost a výuku v rámci katedry, tentokrát se zaměřením na bubliny.


  Příroda pod drobnohledem

  Laboratoř růstových regulátorů/Katedra chemické biologie
  V rámci stánku se návštěvníci podívají do mikrosvěta rostlin, vyzkoušejí si tvorbu motýlů pomocí chromatografie fixy, výrobu lupy a budou si moci vyluštit přírodovědnou křížovku za nějakou sladkou odměnu.


  Experimentální biologie

  Katedra experimentální biologie
  Chcete se blíže podívat za hranici možností lidského oka, zjistit, jaké nevšední vlastnosti mají látky přírodního původu, se kterými se leckdy běžně potkáváte? Na našem stánku vám pod mikroskopem ukážeme drobné, okem neviditelné organismy spojené s experimentální biologií (např. želvušky, háďátka, mechy). Dále vám představíme jev zvaný fluorescence, mimo přírodu využívaný u prokázání pravosti předmětů, jako jsou bankovky či poštovní známky. Na našem stánku vám ale ukážeme i zajímavější látky, které po vystavení UV svítí. Seznámíte se se zeleným fluorescenčním proteinem (GFP) získaným z medúzy, který je ve vědě používán pro lokalizaci jiných proteinů v buňkách, tkáních či pletivech nebo k ověření mutageneze geneticky modifikovaných organismů (GMO). Z oblasti fytochemie pro vás máme nachystané ukázky vonných látek ze skupiny terpenů, které jsou využívané např. pro kosmetický průmysl. Tyto vonné oleje a silice jsou získávané z přírodních zdrojů pozoruhodnými extrakčními či destilačními metodami. K tématu destilace se bude vázat i jeden z úkolů u nás na stánku. Dále si u nás můžete vyzkoušet pipetování pomocí automatických pipet či pár dalších biochemických experimentů, jako je vliv přídavku citronové šťávy na zbarvení některých přírodních látek či způsob psaní tajných vzkazů.

 • Působivé optické experimenty

  Katedra optiky
  Katedra optiky v Olomouci si jako součást oslav 70. výročí Přírodovědecké fakulty připravila výstavu optických experimentů. Na této výstavě se můžete těšit na fascinující experimenty a zařízení, využívající vlnový charakter světla. Dozvíte se například, jak je polarizace světla důležitá pro studium vlastností látek a jak této vlastnosti světla využívají někteří živočichové. Budete mít také možnost vyzkoušet si speciální difrakční brýle a vytvořit vlastní duhu. Tým vědců a studentů se bude snažit vám přiblížit kouzelný svět optiky.


  Optické iluze aneb dokážeme vám oklamat mozek?

  Katedra optiky
  Většinu informací o okolním světě zpracovává náš mozek pomocí světelných signálů, které přijímají naše oči. Optické klamy jsou schopny ošálit náš mozek a vést ho ke špatné interpretaci toho, co ve skutečnosti vidíme zrakem. Použitím speciálních barevných brýlí můžeme například vyvolat 3D vjemy z plochých obrázků anebo prostřednictvím stereogramů můžeme do obrázků ukrýt různé předměty. Přijďte si to ověřit před katedru optiky na vlastní oči, respektive mozek. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno laserové bludiště se sladkou odměnou.


  Mezinárodní výzkumné projekty ve SLO

  SLO UP a FZÚ AV ČR
  Návštěvníci se mohou těšit na zajímavá videa z budování teleskopů FAST v USA, činnosti observatoře P. Augera v Argentině a budování sítě Cherenkovských teleskopů po celém světě. Demonstraci činnosti částicové kamery doplní informace o spolupráci SLO na projektu ATLAS v CERNU. Bude předveno skenování nejen uměleckých objektů pomocí laserového skeneru a na nebezpečí pro lidské oko při nesprávné manipulaci s laserovými ukazovátky poukáže měření jejich výkonu. V případě zájmu bude realizována návštěva vybraných laboratoří v sousední budově SLO.


  Oslavme to fyzikou!

  Katedra experimentální fyziky
  O fyzicích se často říká, že se baví jen počítáním teoretických příkladů. My vás však přesvědčíme o tom, že tomu tak není! Narozeniny přírodovědecké fakulty totiž oslavíme spoustou zábavných fyzikálních experimentů.


  Studentský spolek UP Crowd slaví s Přírodou

  Studentský spolek UP Crowd
  Příroda slaví 70 let a k tomu se gratulacemi i oslavou přidává náš studentský spolek UP Crowd, který také letos slaví, a to 10 let od svého založení. Jako popularizátoři a komunikátoři vědy samozřejmě nemůžeme slavit jinak než s vědeckými experimenty, tak se u nás zastavte na stánku přičichnout či ochutnat si k chemii a fyzice

 • Matematika – Počítáme s tebou!

  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
  Šifry jsou téměř stejně staré jako lidská komunikace sama. Tajnosti ukryté v zašifrovaném textu se odhalují jen zasvěceným očím, zatímco pro ostatní zůstávají neviditelné. Dokážeš rozklíčovat všechny naše tajemné šifry a zajímavé hádanky, které v sobě ukrývají indicie k odhalení skrytého obsahu naší truhličky? Na všechny nadšené luštitele a dešifrovače se bude těšit náš stánek Matematika – Počítáme s tebou!


  Programování s Alanem

  Katedra informatiky
  Vymýšlet a psát programy je základní dovedností každého informatika. Program, ve své podstatě, je série instrukcí, která říká počítači, co má dělat. Příchozím ukážeme, že vytvořit jednoduchý program není nic složitého. Zájemci si budou moci zkusit napsat program, který pomůže lišáku Alanovi vyřešit jeho problém.


  Let’s celebrate

  Kabinet cizích jazyků
  Chcete si ověřit své znalosti angličtinyzábavnou formou? Navštivte naši jazykovou laboratoř, kde na Vás čekají různé kvízy, křížovky a hry pro všechny věkové kategorie, méně i více zdatné v angličtině, z oblasti přírodních věd a každodenního života. Ty nejšikovnější z Vás čeká sladká odměna.


  Sláva rostlinám

  Katedra botaniky
  Rostliny nabízí tolik úžasné podívané. Pojďte se s námi nechat vtáhnout do světa pastí masožravek a jejich kořistí. Odhalte rekordmany ze světa šišek, květů, plodů nebo listů. Víte, že i rostliny mohou být “počaty” ve zkumavce? Dokonce můžeme zařídit, aby obsahovaly více aromatických nebo léčivých látek. Spousta zajímavých ukázek ze světa rostlin na jejich oslavu na vás čeká právě na našem stánku katedry botaniky.


  Makro a mikro oslava světa rostlin

  Katedra botaniky
  Pojďte s námi nahlédnout do mikrosvěta rostlin pomocí mikroskopů. Jak to asi vypadá uvnitř semen hrachu, které proslavil Johan Gregor Mendel? Zkusíme stejně jako on prozkoumat křížení hrachu a sledovat potomstvo. Neméně důležité je umět poznat základní druhy rostlin. Čeká Vás zábavná poznávačka a další zajímavosti z makro i mikrosvěta rostlin.

 • Fotokoutek SŠ polygrafická Olomouc

  SŠ polygrafická Olomouc
  Na stánku se zájemci seznámí s SŠ polygrafickou, co je polygrafie, mohou si vyzkoušet testy barvocitu, pobavit se u optických klamů. Někteří si mohou nechat udělat fotografii našimi šikovnými studenty v zábavném fotokoutku.


  Bistro B6


  Terasy

 • Chemické pokusy pro odvážné

  Katedra analytické chemie
  Ve venkovních prostorách vám předvedeme chemii v bouřlivých reakcích. Uvidíš a uslyšíš  zvukové a světelné efekty. Jsi zván.


  Objevování zábavné chemie na vlastní oči

  Katedra anorganické chemie
  Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že chemie je zajímavá, nechte se ohromit efektními pokusy, které vás o tom ujistí. Mohou barvy cestovat? Proč mění záhadná baňka samovolně barvy? Můžete si to navíc vyzkoušet provést vlastníma rukama. A přijít na to, jak vznikají faraonovi hadi, co je to tvrdohlavý roztok, jestli hoří gumový medvídek, jak vyvolat ducha z láhve a další zajímavé pokusy. Poznáte prvky, které běžně znáte ze svého života? Můžete si vyzkoušet poznávání prvků a řešení dalších kvízů na periodickou tabulku.

Pořádá
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci