Přírodovědný jarmark

17. června 2022 | 9:00-15:00

Hlavní budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu 12, Olomouc

Oslavujme vědu!

200. výročí od narození Gregora Johanna Mendela

O přírodovědném jarmarku

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů.S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v hlavní budově přírodovědecké fakulty.

 letošní ročník se uskuteční 17. června 2022

Program

Podívejte se, na co se můžete na Přírodovědném jarmarku těšit!
 • Informační stánek


  Zábavná chemie na vlastní oči a ruce

  Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že chemie je zajímavá a navzdory zažitým mýtům není vůbec nudná!!! Nechte se ohromit efektními pokusy, které vás o tom ujistí. Můžete si je totiž vyzkoušet provést vlastníma rukama a přijít na to, jak vznikají faraonovi hadi, co je to tvrdohlavý roztok, jestli hoří gumový medvídek a v čem spočívá záhada barevné baňky.
  Katedra anorganické chemie


  Ohňové pokusy 

  V bezpečné vzdálenosti uvidí návštěvníci venkovní pokusy s ohněm a světlem, které se používají při ohňostrojích a světelných show.
  Katedra analytické chemie


  Geologem snadno a rychle 

  Planeta Země, sopky, zemětřesení, minerály a horniny, zkameněliny a mikroskopy… Jde tohle všechno vůbec dohromady? Jistěže ano! Přijďte zjistit, v čem všem dnes spočívá práce geologa. Otestujete své znalosti o geologii a naučíte se spoustu nových a zajímavých věcí. Čeká vás zkoumání fyzikálních vlastností minerálů, mikroskopování, ukázky praktické geologie a další aktivity. 
  Katedra geologie


  Průmyslové lasery a kouzla s mikroskopy 

  Návštěvníci se seznámí s konstrukcí laserového systému pro bezkontaktní opracování materiálů a shlédnou ukázky laserového popisu, vrtání a řezání do nejrůznějších materiálů, vzorky si poté mohou prohlédnout na laserovém skenovacím mikroskopu až 1200x zvětšené.
  Společná laboratoř optiky


 • Geoinfomatika – obor budoucnosti

  Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází na určité poloze, v čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení
  a zjednodušení života?

  Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. Na stánku vám vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.
  Katedra geoinformatiky


  Jak znáš svět?

  Na stánku Katedry geografie bude přichystána řada geografických aktivit pro děti i dospělé. Čekají na vás zeměpisné hry a kvízy, prostřednictvím kterých si ověříte anebo rozšíříte své dosavadní zeměpisné znalosti. Připravené pro Vás bude přístrojového vybavení naší katedry, abyste si mohli vyzkoušet práci s termokamerou, anemometrem či hlukoměrem. V další sekci našeho stánku letos naleznete také virtuální realitu a roboty. 
  Katedra geografie


  Udržitelnost jako příležitost 

  Náš stánek Vám nabídne informace a hry, které se týkají udržitelnosti, ekologie, geografie a rozvojových zemí. Nedílnou součástí bude i organizace Udržitelný Palacký, kde se dozvíte, jak se jako student naší fakulty můžete zapojit do studentského dobrovolnického života.
  Katedra rozvojových a environmentálních studií a Udržitelný Palacký


  Hry a soutěže s katedrou analytické chemie

  Připraveny budou soutěže v pipetování a v rychlosti navážení 1g (elektronickými laboratorními váhami) Do soutěžících týmů se mohou zapojit děti i dospělí.
  Katedra analytické chemie


  Balónek s heliem za vědomosti 

  Za plnění vědomostního kvízu mohou návštěvníci získat heliový balónek. Kvíz bude určen pro žáky základních škol. Otázky budou strukturovány do jednoduchých otázek přírodních jevů.
  Katedra analytické chemie


 • Experiment na dotek

  Rádi bychom poutavou formou prezentovali fyzikálně-chemické experimenty, na které si mohou šáhnout také diváci, například:

  1. Nenewtonovská kapalina
  2. Ferrofluid
  3. Ne všechno stříbro se třpytí
  4. Elixír z kamene mudrců
  5. Magnetická levitace
  6. Měření pH pomocí indikátorových papírků
  7. Tyndallův jev 

  Katedra fyzikální chemie


  Po stopách ekologie

  Apokalyptické představy daly námět mnoha knihám a filmům. Budoucnost je nejistá. Může nám příroda podat pomocnou ruku, nebo již čas vypršel a my překročili hranici, odkud není návratu? Je pojem EKOLOGIE zlem, či dobrem? Co to znamená žít na ekologický dluh? Jak můžeme bojovat s nedostatkem vody? Co udělat v boji proti kůrovci? Přežijí korálové útesy? A co deštné pralesy? Jaký vliv na planetu by měla jejich ztráta? Co znamená biodiversity hotspots nebo tragédie obecní pastviny? Přijďte si objasnit na připravených pokusech tyto vybrané ekologické pojmy a některé principy i zákonitosti.
  Ekologie a ŽP


  UP Crowd

  Studentský spolek UP Crowd se věnuje především popularizaci vědy. Na našem stánku budete moci pozorovat a vyzkoušet si poutavé chemické a fyzikální experimenty, např. chemický semafor, implozi plechovek, vystřelení rakety, a mnoho dalšího. Přijďte navštívit náš stánek a vyzkoušet si roli experimentátorů! 
  UP Crowd


  EXBIO

  Stánek bude zaměřen na prezentaci jednoduchých biologicko-chemických pokusů, explantátové metody kultivace rostlin, prezentaci studijního programu Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin.
  Laboratoř růstových regulátorů


  Jazyková laboratoř 

  Chcete si ověřit své znalosti angličtiny a němčiny zábavnou formou? Navštivte naši Jazykovou laboratoř, kde na Vás čekají různé kvízy, křížovky a hry pro všechny věkové kategorie, méně i více zdatné v cizích jazycích, z oblasti přírodních věd a každodenního života. Ty nejšikovnější z Vás čeká sladká odměna.
  Kabinet cizích jazyků


 • Světlo a jeho vlastnosti

  Optika je živá a dynamicky se rozvíjející oblast fyziky, která zasahuje do našich každodenních životů. Například moderní elektronická zařízení a internetové připojení, medicína, technologie, zábavní průmysl a řada dalších oblastí by se bez aplikací poznatků optiky dnes již neobešly. Na Katedře optiky studujeme světlo včetně jeho netradičních vlastností a některé z těchto vlastností a jejich uplatnění v praxi vám rádi přiblížíme.

  Na vlastní oči se přesvědčíte, že světlo se chová jako vlna s velmi krátkou vlnovou délkou a skládáním těchto vln jsme schopni zachytit informaci o 3D předmětu pomocí tzv. hologramů. Skládání světla (interference) rovněž využíváme v přesné metrologii povrchů nebo při určení velmi malých změn vzdáleností. Světlo také pomocí speciálních struktur dokážeme ohýbat, a tvořit tak nejrůznější geometrické obrazce. Pomocí speciálních mřížek jsme také schopni světlo rozkládat do jednotlivých vlnových délek, čímž jsme schopni vytvářet duhové obrazce různých barev.

  Na Katedře optiky dokážeme měnit i směr, ve kterém světlo kmitá a využít této vlastnosti například při měření cukernatosti roztoků nebo zviditelňování pnutí v různých průhledných materiálech. S vektorových charakterem světla dokážou pracovat také někteří živočichové v naší přírodě a rádi se s vámi podělíme o jejich tajemství.

  Formou interaktivní výstavy experimentů se přijďte přesvědčit, že práce se světlem je skutečně zábava. Pro vážné zájemce o studium optiky bude k dispozici i prohlídka našich nejmodernějších laboratoří.
  Katedra optiky


  Nenechte se ošálit 

  Člověk vnímá očima asi 80 procent všech informací, které získává, a zrak je tak jedním z nejdůležitějších lidských smyslů. V kombinaci s unikátním zpracováním obrazové informace, které poskytuje náš mozek, jsme schopni pomocí vizuálních vjemů vnímat barvy, tvary, kontrasty a je možné vyhodnocovat hloubku scény. Díky tomu nám zrak umožňuje orientovat se v 3D prostoru. Pomocí chytrých optických triků a klamů ovšem dokážeme naše oko, respektive náš mozek ošálit.

  K vidění pro vás budou nachystány speciální brýle s barevnými průzory umožňující prostorově vnímat 2D obrazy – tzv. anaglyfy, kouzelné brýle pro iluzi prostorového vidění plochých barevných obrazů a také stereogramy. Pomocí vhodné techniky pozorování je v nich možné najít skrytý 3D obraz. Podaří se vám to?

  Kromě toho si budete moci za sladkou odměnu vyzkoušet svoji zručnost v laserovém bludišti. Pro nejmladší účastníky je připraven doprovodný program s kvízy a soutěžemi. Potkáme se ve čtvrtém patře před Katedrou optiky.
  Katedra optiky


  Laserový 3D skener a částicová kamera

  Ukázka 3D laserového skenování nejen uměleckých děl a následné zpracování mračna bodů do pohyblivého prostorového obrazu. Výzkum částic ze Slunce, z naší galaxie či z ještě větší dálky se neobejde bez částicové kamery, která vidí přirozené a umělé zdroje záření, ale také kosmické miony!
  Společná laboratoř optiky


  Krotitelé fyziky

  Přijďte se podívat na naši mikrovlnnou show, demonstraci zakřivení časoprostoru nebo si pohrát s hydraulickou rukou. Toto a mnoho dalších zajímavých pokusů naleznete na základně Krotitelů fyziky ve 4. podlaží.
  Katedra experimentální fyziky


  Květinové hodiny 

  Zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury, Carl von Linné, při svých pozorováních zjistil, že mnohé rostliny otevírají či zavírají květy každý den ve stejný čas, a roku 1745 vymyslel květinové hodiny. Tenkrát ještě nikdo netušil, jak rostliny vnímají čas a moudří vědci vedli spory o tom, jestli mají rostliny vnitřní hodiny nebo jsou řízené vnější silou. Ani dnes ještě nemáme všechny otázky zodpovězeny, ale bezpečně víme, že pravdu měly obě skupiny. 
  Katedra biofyziky


 • Matematika – Počítáme s tebou!

  I matematika se dá nasávat všemi smysly. Důvěřujete svým smyslům nebo se lehce necháte svést na scestí? Nejen na tuto otázku najdete odpověď na našem stánku Matematika – Počítáme s tebou! 
  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky


  Biotechnologie a genové inženýrství

  Katedra biotechnologií zabezpečuje a garantuje studium ve studijním programu Biotechnologie a genové inženýrství v bakalářském a navazujícím magisterském stupni. Poskytuje vzdělání v moderních biotechnologických, biochemických, chemických a biologických vědeckých disciplínách. Absolventi se uplatní v biotechnologických, chemických a farmaceutických firmách, výrobních podnicích, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, diagnosticko-výzkumných laboratořích a ústavech a na univerzitách.
  Katedra biotechnologií 


  Geometrie krásná a užitečná 

  Geometrie krásná a užitečná připraví pro návštěvníky skládanky z barevného papíru v podobě origami (zajíček, jestřáb, motýlek, srdce, lodička). Pro menší děti budou nachystané omalovánky postav z pohádek. Naučíme se také vyrábět papírový lapač snů. V rámci výroby skládanek bude nachystané geometrické puzzle a spojování čísel, jehož výsledkem bude geometrické překvapení.
  Katedra experimentální fyziky


  Programování s lišákem Alanem

  Vymýšlet a psát programy je základní dovedností každého informatika. Program, ve své podstatě, je série instrukcí, která říká počítači, co má dělat. Příchozím ukážeme, že vytvořit jednoduchý program není nic složitého. Zájemci si budou moci zkusit napsat program, který pomůže lišáku Alanovi vyřešit jeho problém.
  Katedra informatiky


  Hlavomorna 

  Přijďte si provětrat mozkové závity a vyzkoušet svoje schopnosti a dovednost při řešení logických hádanek a úkolů, skládání tangramů a skládaček, hraní stolních, logických i postřehových her a řešení nejrůznějších hlavolamů. 
  Katedra algebry a geometrie


  Rostliny v akci 

  Představíme vám rekordmany z rostlinné říše v různých kategoriích a také masožravé rostliny z unikátní kolekce ze skleníku katedry botaniky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jednotlivé zástupce masožravek s různými lapacími pastmi a strategiemi lovu kořisti a velmi rádi zodpovíme jejich dotazy. Dále si přiblížíme řasy a sinice, které jsou důležitou součástí přírody, často ale zůstávají přehlíženy. Návštěvníci si budou moci pomocí mikroskopu prohlédnout zajímavé vzorky sinic a řas vyskytujících se jak volně v přírodě, tak i na našem talíři, a nejmenší si vyzkouší i řasové pexeso.
  Katedra botaniky


 • Terasy


  Fotokoutek, optické klamy

  Návštěvníci se seznámí se SŠ polygrafickou v Olomouci, s jejími obory, co je polygrafie. Dále se budou moci vyfotit ve fotokoutku a odnést si pozornost ve formě kvalitní fotografie. Vyzkouší si různé optické klamy i test barvocitu.
  SŠ polygrafická Olomouc


 • Ohňové pokusy 

  V bezpečné vzdálenosti uvidí návštěvníci venkovní pokusy s ohněm a světlem, které se používají při ohňostrojích a světelných show.
  Katedra analytické chemie

Pořádá
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci